Ulošci

Abri-San ulošci za inkontinenciju je asortiman pomagala za optimalno zbrinjavanje svih oblika inkontinencije, od lagane do teške. Veći izbor pomagala omogućuje prilagodbu svakome.

Sigurnost, pokretljivost, udobnost nošenja i kvaliteta življenja glavne su vodilje pri izradi Abri-San pomagala. Osnovni cilj je, da inkontinentna osoba ostane suha primjenjujući najmanje moguće pomagalo – uložak. Manje pomagalo udobnije je od većeg, a i po cijeni povoljnije.

Najbolji rezultati i najveća sigurnost se postiže pravilinim fiksiranjem uloška. Stoga se Abri-San anatomski ulošci za inkontinenciju uvijek koriste u kombinaciji sa Abri-Fix Net mrežaste elastične gaćice za fiksiranje.

SimBex Webshop