Medicinski kreveti

Kreveti za njegu namijenjeni za njegu osoba koje su, uslijed raznih oboljenja, dugotrajno vezane za krevet.

SimBex Webshop