Ortopedija

Bort proizvodi su nastali zahvaljujući intenzivnoj i bliskoj suradnji sa liječnicima i terapeutima, ortopedskim tehničarima i dizajnerima. Radi se o novim, inovativnim i kvalitetnim medicinskim proizvodima koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe korisnika.

TexUp bandaže nastale su kao rezultat mnogobrojnih međunarodnih istraživanja vezanih uz nove materijale pogodne za istraživanje svemira.

Ista istraživanja dovela su do otkrića specijalnog vlakna – NEXUS ENERGY SOURCE, formiranog od tri prirodna elementa:  PLATINA, TITAN, ALUMINIJ

Ta tri elementa sačinjavaju 75 % materijala vlakna od kojeg je TexUp izrađen. Navedeni sastojci međusobnim djelovanjem emitiraju do 14 mikrona energije koja utječe na veze vodika i kisika u molekuli vode u tjelesnoj tekućini na način da pospješuje vibracije molekula i daje im naboj.

SimBex Webshop