TalkTools program

TalkTools terapija nastala je sredinom 60ih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Temelji se na stavu da su za pravilan izgovor glasova potrebne pravilne mišićne kretnje čeljusti, jezika i usana.

TalkTools je taktilna tehnika koja nadopunjuje klasični logopedski pristup. Pri terapiji se koriste različita pomagala (žvakalice, puhaljke, slamke, baloni i sl) kojima se postižu određeni položaji artikulacijskih organa, pri čemu dolazi do stvaranja taktilnog podražaja.

TalkTools terapija se koristi kod djece i kod odraslih.

SimBex Webshop